Vypsané kurzy

  • GEOCACHING S DĚTMI - ZRUŠENO PRO MALÝ POČET PŘIHLÁŠENÝCH

Termín:  18. 10. 2018
Místo konání: DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem, Velká Hradební 19
Poplatek za školení: 390,- Kč
Pozvánka: Pozvánka_geocaching.pdf 
Přihláška: Přihláška_geocaching.doc 

 
  • STUDIUM PEDAGOGIKY K ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE PEDAGOGA VOLNÉHO ČASU, KTERÝ VYKONÁVÁ DÍLČÍ PŘÍMOU PEDAGOGICKOU ČINNOST (40 H)
Termín:  19. 10. - 9. 11. 2018
Místo konání: DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem, Velká Hradební 19
Poplatek za školení: 1.000,- Kč
Pozvánka: Pozvánka_SP2.pdf 
Přihláška: Přihláška_SP2.docx 
 
  • ZÁKLADY FIGURÁLNÍ PLASTIKY PRO MÍRNĚ PORKOČILÉ A POKROČILÉ

Termín:  3. - 4. 11. 2018
Místo konání: DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem, Velká Hradební 19
Poplatek za školení: 1.060,- Kč
Pozvánka: Pozvánka_figurální plastika.pdf 
Přihláška: Přihláška_figurální plastika.docx 

 
  • CYKLOTURISTIKA S DĚTMI
Termín:  8. 11. 2018
Místo konání: DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem, Velká Hradební 19
Poplatek za školení: 390,- Kč
Pozvánka: Pozvánka - cykloturistika.pdf 
Přihláška: Přihláška_cykloturistika.docx 
 
  • ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ
Termín:  30. 11. - 2. 12.  + 7. - 9. 12.  2018
Místo konání: DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem, Velká Hradební 19
Poplatek za školení: 1.700,- Kč
Pozvánka: Pozvánka ZZA prosinec 2018.pdf 
Přihláška: Přihláška ZZA prosinec 2018.doc 


Více informací: Ing. Ingrid Vlčková, vlckova@ddmul.cz, 475 210 861, 737 133 793