Vypsané kurzy

23. 9. 2017 - VÝROVA JEDNODÍLNÉ SÁDROVÉ FORMY

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, p. o. Ústí nad Labem, držitel akreditace MŠMT, odborný vzdělávací kurz pořádá v termínu 23. 9. 2017  v prostorách DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem. Každý úspěšný absolvent získá osvědčení s akreditací MŠMT. Více informací: Ing. Ingrid Vlčková, mail: vlckova@ddmul.cz, mob.: 702 195 617, tel.: 475 210 861


9. 10. 2017  nebo 4. 11. 2017 - JÓGA PRO DĚTI ŠKOLNÍHO VĚKU

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, p. o. Ústí nad Labem, držitel akreditace MŠMT, odborný vzdělávací kurz pořádá v termínu 9. 10. 2017 nebo 4. 11. 2017 v prostorách DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem. Každý úspěšný absolvent získá osvědčení s akreditací MŠMT. Více informací: Ing. Ingrid Vlčková, mail: vlckova@ddmul.cz, mob.: 702 195 617, tel.: 475 210 861

20. 10. 2017 - 10. 11. 2017 - STUDIUM PEDAGOGIKY K ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE PEDAGOGA VOLNÉHO ČASU, KTERÝ VYKONÁVÁ DÍLČÍ PŘÍMOU PEDAGOGICKOU ČINNOST (40H)
  Více informací: Ing. Ingrid Vlčková, mail: vlckova@ddmul.cz, mob.: 702 195 617, tel.: 475 210 861