Sváťovo dividlo

16.02.2018 V sobotu 3.3. můžete v 16 hodin zahájit jarní prázdniny se Sváťou a pohádkou o Pyšné košilce.
Vstupné 45 Kč, předprodej na recepci DDM.