Zlatý list - krajské kolo

25.02.2018 V sobotu 14. dubna 2018 proběhne v Ústí nad Labem krajské kolo 46. ročníku přírodovědně-ekologické soutěže Zlatý list.

Soutěž bude probíhat v lesích nad hradem Střekov a účastnit se mohou družstva dětí, které v tomto školním roce navštěvují jakoukoliv třídu ZŠ.

Bližší informace k tomu, jak soutěž probíhá, co obnáší, kategorie, velikost družstev a jak se přihlásit - to vše obsahují informace níže.

Uzávěrka přihlášek je v úterý 3. dubna do 10:00 hodin.

Zlatý list - informace (word) 

Zlatý list - informace (pdf) 

Zlatý list - přihláška (excel)