Zlatý oříšek Ústeckého kraje

19.09.2017 V našem kraji se letos poprvé uskuteční krajské kolo národní talentové soutěže Zlatý oříšek. Soutěž je určená dětem do 15 let věku, kteří vytvoří nebo učiní něco výjimečného, dosáhnou úspěchu nebo vynaloží mimořádné úsilí v kterémkoli oboru nebo zájmu. 

Cílem tohoto ambiciózního projektu je vyhledat a podporovat mladé talenty, jak jednotlivce, tak skupiny. Soutěž je určená pro děti od 6 do 14 let, které vynikají v nejrůznějších oborech a odvětvích lidské činnosti. Smyslem krajského předkola je nejen výherce finančně odměnit, ale především upozornit širokou veřejnost na jejich talent. Výstupem by pak měla být dlouhodobá a systematická finanční i mediální podpora těchto dětí ze strany kraje, či města, ze kterého pocházejí. 

Pokud znáte adepty vhodné do této soutěže, neváhejte a v
yplňte přihlášku na webových stránkách www.zlatyorisek.cz/usteckykraj/ a dejte vědět o tom, že i u nás jsou talenty, které si zaslouží naši pozornost, uznání a podporu. Učiňte tak prosím co nejdříve neboť krajské kolo, které proběhne 6.10. 2017, se kvapem blíží. 

Pravidla (národní ) soutěže Zlatého oříšku.pdf