Výpočetní technika pro pokročilé

Předpoklad: zvládnutí kroužku Výpočetní technika - pro mírně pokročilé, samostatnost ve vypracovávání zadání, domácí příprava vlastních i zadaných prací na každou schůzku, základní orientace v anglickém textu
Zaměření: prohlubování znalostí získaných na kroužku pro mírně pokročilé, skupinové řešení záludností vznikajících při tvorbě domácích příprav, úvod do rozšířených funkcí a možností Wordu, Excelu, úvod do základů programování maker (VBA) a programování www stránek, učení se pomoci druhému při řešení problému vzniklých při vypracovávání složitějších zadání, učení se plné samostatnosti a dalšího sebevzdělávání, tvorba projektů

Kód 188018
Název Výpočetní technika pro pokročilé
Místo konání Dům dětí a mládeže
Hlavní vedoucí Kamil Žitný
Věková skupina 10-21 let
Cena 1. pololetí 450,- Kč
Cena 2. pololetí 450,- Kč
Cena rok 900,- Kč
Datum zahájení 18.09.2018
Datum ukončení 11.06.2019
Dny konání ÚT 17:30-19:00
Kontakt Bc. Radim Veselý, technika@ddmul.cz, 775 943 143
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno