IRSKÝ STEP začátečníci

Úvod do světa irského stepu pro žáky, taneční průprava, základní pojmy a rytmizace, pokročilejší techniky úderů a tanečních prvků, nácvik variací i choreografií.

Kód 199013
Název IRSKÝ STEP začátečníci
Místo konání Dům dětí a mládeže
Hlavní vedoucí Kristián Fišl
Věková skupina 6-14 let
Vybavení na kroužek Vhodný oděv na tancování, přezuvky, pitný režim
Cena rok 1200,- Kč
Kontakt Michal Krupa 603572195
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno