Souhvězdí Hendi

Nový kroužek pro handicapované děti (MR, DMO,PAS, atd.), jejich rodiče i sourozence. Prolínání arteterapie, dramaterapie, vzájemné diskuse, hraní, pochopení a povzbuzení..
Více o kroužku a jeho činnosti: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009760869366&fref=ts

Kód 171024
Název Souhvězdí Hendi
Místo konání Dům dětí a mládeže
Hlavní vedoucí Jana Zajícová, ing.
Věková skupina 1-15 let
Vybavení na kroužek eroterapeutické pomůcky, výtvarný materiál
Datum zahájení 19.09.2017
Datum ukončení 22.06.2018
Dny konání ÚT 15:30-17:00
Kontakt Mgr. Jana Stoicová 603851714;475210861;keramika@ddmul.cz;Ing.Jana Zajícová souhvezdi-hendi@seznam.cz
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno