Podzimní výlet s přírodovědou

Přírodověda DDM si pro milovníky zvířátek na podzimní prázdninový den připravila výlet do Krušných hor. Přímo na vrcholku těchto hor navštívíme ekocentrum Klíny, kde budeme mít připravený program "Podzim v lese a zahradách" a "Farma". U obou programů se dozvíme zajímavosti z živočišné říše,projdeme se po okolí, nakrmíme zvířátka a také si vyrobíme něco na památku.
Program dne:
8:00 - 8:30h. - příchod do DDM
8:30h. - odchod na autobus
10:00h. - příjezd na Klíny
14:00h. - odjezd do Ústí
15:00 - 16:00h. - odchod domů


Kód 197030
Název Podzimní výlet s přírodovědou
Termín konání 29.10.2019 08:00 - 16:00
Místo konání Dům dětí a mládeže
Hlavní vedoucí Barbora Pencová
Věková skupina 7-15 let
Sraz účastníků v DDM
Vybavení na akci velká svačina,teplé oblečení,pláštěnka,kapesné
V ceně zahrnuto autobus,ekoprogram,pedagogický dozor
Jiná ujednání akce je určena především pro školní děti!
Cena 200,- Kč