O nás

Od 3. 1. 2020  je otevřeno pro pedagogy škol a školských zařízení v Ústeckém kraji Stacionární centrum kolegiální podpory při Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace.
Centrum mohlo vzniknout realizací projektu: „Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje B“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0/16_034/0008369 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Vytváří podmínky pro pedagogy v Ústeckém kraji tak, aby mohli využívat moderní pomůcky v oblasti – čtenářské, digitální a polytechnické gramotnosti i v předmětech matematika, fyzika, biologie a chemie.
SCÚK disponuje vybavenými učebnami pro: 
Přírodní vědy: (Biologie, Chemie, Fyzika, Matematika)
Digitální gramotnost: (IT, 3D tisk, audio-video, robotika) 
Polytechniku (řemesla): (dřevo, kovo)
Čtenářskou gramotnost