Kontakt

Adresa stadionu mládeže

Skorotická 643, Ústí nad Labem
Telefon: 724 001 739
E-mail: telovychova@ddmul.cz
MAPA

Dům dětí a mládeže – provozovatel Stadionu mládeže

Velká Hradební 19, Ústí nad Labem, 400 01
IČO: 75150131
Bankovní spojení: 3737411/0710, ČNB
Telefon: 475210861
Ředitel DDM: Dr. Jan Eichler
Telefon: 475209922

Vedoucí Stadionu mládeže

Tomáš Laibl,
vedoucí oddělení tělovýchovy a sportu DDM