Sváťa - Madlenka a skřítkové

06.10.2021 Vstupenky jsou v předprodeji na recepci, v den konání akce již nebývá co prodávat.
Divadlo se koná za dodržování aktuálních hygienický pravidel.