Přednáška ČFK

19.10.2021 Českofrancouzský klub si na pátek připravil přednášku od p. Ing. Neužila, tak nezapomeňte dorazit, jste srdečně vítáni! Přednáška bude probíhat v místnosti D 318.