MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ OD 22. 11. 2021

25.11.2021

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR a hygienických orgánů,

PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ AKTUÁLNÍCH OPATŘENÍ
 
  • vstup do budovy bude umožněn účastníkům zájmového vzdělávání, lektoři a vedoucí kurzů vyzvedávají a předávají účastníky před hl. budovou
 
  • žádáme rodiče, aby se zdržovali v prostorách DDM jen po nezbytně nutnou dobu (předání a převzetí dítěte předškolního věku)
 
  • všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky nebo respirátory
 
  • účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla (viz dokument MZDR 14601/2021); účastníci starší 18-ti let jsou povinni se prokazovat certifikátem o očkování, prodělání nemoci do 180 dnů, případně RT-PCR testem v případě rozočkování (ne starší 72h)
 
  • při vstupu do budovy musí každý použít dezinfekci na ruce
 
 
                                                                                                                                                                              Děkujeme za pochopení
                                                                                                                                            
                                                                   PaedDr. Jan Eichler, v.r.
            ředitel DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem