Judo

NÁBOR NOVÝCH MLADÝCH JUDISTŮ A JUDISTEK

ODDÍL JUDA ÚSTÍ NAD LABEM ZVE VŠECHNY DĚTI.

PŘIJĎTE SE V ZÁŘÍ PODÍVAT NA TRÉNINK, ZACVIČIT SI A NAUČIT SE SEBEOBRANU.
INFORMACE NA TELEFONNÍM ČÍSLE: 724 124 024

Celková cena za kroužek je 2100,-Kč /rok nebo 1200,-Kč za pololetí.
V této částce je zahrnuta platba pro DDM, která je uvedena u kroužku.Kompletní platba se prování oddílu Juda a ten pak odvádí poplatek pro DDM.Přímo do DDM tedy žádnou platbě nehraďte.
Kroužek bude zahájen koncem září či začátkem října po naplnění kapacity.

web oddílu JUDA: www.vyhlidkajudousti.cz

Kód 300610
Název Judo
Místo konání Dům dětí a mládeže
Hlavní vedoucí Ivana Zelená
Věková skupina 4-18 let
Vybavení na kroužek sportovní oblečení do tělocvičnny
Cena 1. pololetí 325,- Kč
Cena 2. pololetí 325,- Kč
Cena rok 650,- Kč
Datum zahájení 22.09.2020
Datum ukončení 17.06.2021
Dny konání ÚT 16:00-17:30, ČT 16:00-17:30
Kontakt Tomáš Laibl, telovychova@ddmul.cz, 605 471 787
Volná místa Volno