Výpočetní technika pro pokročilé

Předpoklad: zvládnutí kroužku Výpočetní technika - pro mírně pokročilé, samostatnost ve vypracovávání zadání, domácí příprava vlastních i zadaných prací na každou schůzku, základní orientace v anglickém textu, zvládnutí rozřazovacích prací.
Zaměření: prohlubování znalostí získaných na kroužku pro mírně pokročilé, skupinové řešení záludností vznikajících při tvorbě domácích příprav, úvod do rozšířených funkcí a možností Wordu, Excelu, úvod do základů programování maker a programování www stránek, vliv prezentací a umění prezentovat, učení se pomoci druhému při řešení problémů vzniklých při vypracovávání složitějších zadání, učení se plné samostatnosti a dalšího sebevzdělávání.

Kód 100736
Název Výpočetní technika pro pokročilé
Místo konání Dům dětí a mládeže
Hlavní vedoucí Kamil Žitný
Věková skupina 10-21 let
Cena rok 900,- Kč
Datum zahájení 15.09.2020
Datum ukončení 15.06.2021
Dny konání ÚT 17:30-19:00
Kontakt Barbora Pencová, prirodoveda@ddmul.cz, 603851703
Volná místa Poslední 2 místa