Spouštění přihlášek do ZÚ na nový školní rok 2018/19

30.05.2018 Dnešním dnem zvolna spouštíme online přihlašování do kroužků. Můžete se začít přihlašovat prostřednictvím klientského centra nebo osobně na recepci DDM (nelze se přihlašovat telefonicky).

Prosím, mějte trpělivost. U některých kroužků mohou být přihlášky spuštěny až v příštím týdnu.

Schválené přihlášky poté naleznete ke stažení v klientském centru. Ty vytiskněte, podepište a kompletně i se souhlasy doručte na recepci DDM.

Děkujeme za pochopení.