Pololetní a jarní prázdniny

21.01.2020  pátek 31. ledna 2020 jsou pololetní prázdniny,na které navazuje týden jarních prázdnin pro okres Ústí nad Labem ( 3. - 7.2.). V toto období neprobíhá v našem DDM pravidelná zájmová činnost. Připravena je však nabídka akcí a příměstských táborů. Některé zájmové kroužky budou mít svá soustředění,a to jak výjezdová, tak i krátkodobá v DDM. O pololetních prázdninách se stále můžete hlásit na akci "Zimní hýbání, malování a muzicírování". Více o všech akcích naleznete na našich stránkách.