Zážitkový tábor s věděcko-technickýcm zaměřením

14.02.2020 EXPEDICE BADATELŮ 2020 - příměstský na 12 dní !
Děti čekají pokusy, objevy na poli rostlinné i živočišné říše, ale i konstrukce technické, se základy robotiky, programování, moderní polytechniky, ale třeba i pilotáže dronů. Seznámí se i se speciálními pokůckami, mobilní laboratoří nebo měřidly. Navštíví nás i několik odborníků z praxe - skutečných vědců. Chybět nebudou běžné táborové aktivity - výlety, táboráky s opékáním buřtíků, hry a soutěže. Tento jedinečný tábor je výzvou pro všechny zvídavé děti, které zajímá současný, moderní svět, kterým jsou obklopeny.
Přihlášky na  http://www.ddmul.cz/tabory/2837-expedice-badatelu-2020-primestsky