Důležité upozornění pro rodiče ke koronaviru

02.03.2020 Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. 

Apelujeme zejména přímo na účastníky zájmového vzdělávání a rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, abyste po dobu následujících 2 týdnů nenavštěvovali kroužky a akce DDM, zároveň minimalizujte kontakt s ostatními lidmi. Informujte příslušné pracovníky DDM o této skutečnosti.

Zároveň v případě jakéhokoliv podezření kontaktujte telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy komunikuje s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.

Prosíme o odpovědný přístup a sledování případných projevů nachlazení.  Pokud jste navštívili místa s výskytem výše uvedeného onemocnění (zejména v Itálii)  a zdravotně se necítíte v pořádku, kontaktujte Vašeho lékaře. Uveřejněny byly také nonstop linky, kde Vám budou  podány další informace (Nonstop linky – 724 810 106, 725 191 367). 

Dále upozorňujeme, že pokud vedoucí kroužku zjistí příznaky nachlazení u některého z dětí, bude okamžitě kontaktovat rodiče a dítě bude z kroužku posláno domů. Tímto prosíme rodiče o spolupráci a pokud vidíte na svém dítěti  příznaky i mírného nachlazení, neposílejte ho na kroužky.

Naše zařízení je vybaveno dávkovači mýdla s dezinfekčním prostředkem. Poučte, prosím, děti o důležitosti správných hygienických návyků.

Děkujeme za pochopení


Dr. Jan Eichler - ředitelPro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. 
V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se také na příslušné krajské hygienické stanice, viz odkazy níže.

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:
Web Ministerstva zdravotnictvíhttps://www.mzcr.cz/
Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttp://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
 
Web Státního zdravotního ústavuhttp://www.szu.cz/
Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyhttp://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV
Kontakty na Krajské hygienické stanicehttp://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy 
Web Ministerstva zahraničních věcíhttps://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html
Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničíhttps://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html
Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus