Informace účastníkům zájmového vzdělávání

08.04.2020 Vážení rodiče, vážení účastníci našeho zájmového vzdělávání.

Velmi si vážíme toho, že jste si vybrali zájmové a vzdělávací aktivity našeho zařízení.  Vzhledem k současnému stavu, kdy dle nařízení vlády nemůžeme  kroužky a kurzy provozovat, bychom vám rádi  nabídli možnosti náhrady. Ty se však mohou uskutečnit,
až nám to situace dovolí.
Věřte, že ani nyní nezahálíme, ale malujeme, opravujeme, uklízíme a dezinfikujeme a navíc naši pedagogové šijí roušky, tisknou ochranné štíty na 3D tiskárnách pro zdravotníky            a záchranáře a pracují na rozšíření nabídky i na programech letních prázdninových aktivit, na přípravě nového školního roku. Řada pedagogů komunikuje s našimi dětmi a mládeží elektronicky.
Uvědomujeme si, že někteří z vás očekávají diskuzi, jak naložit se školným. Je nutné  konstatovat, že zdaleka nikdo z našich klientů neplatí náklady ze svého, ale veškeré aktivity jsou díky podpoře města i dalších zdrojů výrazně dotovány. Proto tak mohou být platby za kroužky relativně nízké. Připravili jsme  pro Vás několik možností, jak bychom Vám tyto hodiny nahradili.  Budeme mít pro Vás připravenou náhradní činnost, která se bude konat      i o víkendech či o prázdninách, nabídneme dětem zdarma výlety či poukázku na vstup na aktivity do našeho nového pracoviště – technické kluby v Hoření ulici. Dle možnosti našich lektorů připravíme i zvýhodněná prázdninová soustředění.  Bude záležet na vaší komunikaci s příslušným vedoucím oddělení.
Pokud jste někteří uhradili platbu a do kroužku či kurzu jste již nestihli, vzhledem k okolnostem, nastoupit, prosím, kontaktujte nás.
Každá naše zájmová oblast má svá specifika. Proto Vás prostřednictvím kontaktních emailů budou informovat vedoucí jednotlivých oddělení o nabídkách a možnostech přihlašování. Vše ale záleží na čase, kdy budeme moci opět zahájit činnost. Našim cílem je, aby děti, rodiče dětí i všichni další naši účastníci zájmového vzdělávání, byli spokojeni. Okolnostmi jsme byli všichni postaveni do situace, kterou nešlo předvídat a především, se kterou jsme se nikdo z nás dosud nesetkal. I proto je tak důležitá důvěra, tolerance a vzájemné pochopení.
Velmi dobrou zprávou je, že se budeme snažit školné nezvyšovat i přes to, že náklady narůstají. Přejeme všem zdraví a optimismus do dalších dnů. Velmi si vašeho zájmu             
i spolupráce s vámi vážíme a těšíme se na další společné činnosti.

                S přátelským pozdravem
              Dr. Jan Eichler, ředitel DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem a kolektiv pedagogů
v Ústí nad Labem dne 7. dubna 2020