Informace pro rodiče a účastníky zájmového vzdělávání v DDM

05.05.2020 Na základě rozhodnutí MŠMT obnovujeme pravidelnou zájmovou činnost v DDM Ústí nad Labem od  pondělí 11. května 2020. Bližší informace a podmínky činnosti kroužků a kurzů budou zasílány všem účastníkům na kontaktní emaily. Pro informaci zveřejňujeme též materiál vydaný MŠMT, "Ochrana zdraví a provoz středisek volného času v období do konce školního roku 2019/2020".
Nejdůležitější informace z uvedeného dokumentu:

  • Vstup do budovy bude umožněn pouze účastníkům, nikoliv doprovázejícím rodičům; lektoři a vedoucí kurzů vyzvedávají a předávají účastníky před hl. budovou
  • Všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky (neplatí pro osoby s vyjímkou z povinného zakrytí nosu a úst - viz. www.mzcr.cz )
  • Není možné používat šatny a sprchy
  • Každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky    
  •  Po příchodu do místnosti musí každý účastník použít dezinfekci na ruce
  • Pro ochranu účastníků je zajištěno:
  • Ve všech prostorách probíhá pravidelný úklid, dezinfekce a časté větrání
  • Klubovny jsou vybaveny dezinfekčními prostředky pro účastníky
  • Pravidelně probíhá dezinfekce povrchů a předmětů, které používá velký počet lidí

Stáhnout si lze i čestné prohlášení, které musí každý účastník přinést podepsané na první obnovenou schůzku/ lekci.

Materiál ke stažení zde: ochrana_zdravi_svc.pdf 
Aktuální opatření ve vztahu ke sportu (zdroj: Národní sportovní agentura): sport od 11.5.2020 

Čestné prohlášení: Čestné prohlášení.pdf 

Dodatek k vnitřnímu řádu (též v dokumnetech ke stažení): Dodatek k vnitřnímu řádu