Kroužky keramiky pro děti

11.09.2020
Keramická dílna DDM otevírá od září kroužky a kurzy keramiky pro děti od 6 let. V průběhu školního roku se děti naučí pracovat s keramickou hlínou, osvojí si základy modelování a vytváření keramických objektů, naučí se výrobky zdobit engobou i glazurou. Vytvořené výrobky pak určitě potěší nejen je, ale i jejich rodiče. V průběhu školního roku se pak mohou zúčastňovat připravovaných akcí, výletů. exkurzí a táborů  zaměřených nejen na keramiku.Kroužky vedou zkušené lektorky. 
Keramická dílna je vybavena všemi potřebnými pomůckami a materiálem. Dětem stačí jen chuť tvořit a také trochu trpělivosti :).
Přehled kroužků naleznete na našich stránkách v záložce kroužky - keramika. Informace též na keramika@ddmul.cz nebo tel. 603851714.
Najdete nás též na instagramu: https://www.instagram.com/tak_ceramics_ddm/