Evropská dobrovolná služba

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, p.o. získal v říjnu 2014 akreditaci jako hostitelská organizace dobrovolníků evropské dobrovolné služby na období 2014 – 2020 v rámci dotačního programu Erasmus+.