Simulační hra – podpora demokracie, tolerance a přeshraniční spolupráce

Česko-saský projekt

doba realizace: 1.2.2016 – 31.1.2019

dotační program EU: Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020

partneři projektu:

Die BRÜCKE e.V. (leadpartner projektu)

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, p.o.

Bildunginstitut Pscherer gGmbH

 

Cílem projektu je vyvinout simulační hru (výukovou metodu) na podporu demokracie a tolerance pro věkovou skupinu 11-15 let, vyškolit trenéry simulační hry a zapojit je doplánovaných akcí.
Projekt počítá s cca. 1 300 účastníky (žáci, multiplikátoři).


Dokumenty ke stažení:
Prirucka simulacni hra.pdf 
Koncept udrzitelnosti.pdf