Ústecké zájmové vzdělávání

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název projektu: Ústecké zájmové vzdělávání
Doba realizace projektu: 1. 8. 2019 – 31. 7. 2021
Cíl projektu: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.