Chemická olympiáda

Chemická olympiáda, kat.D

Informace o olympiádě a přihlašování do jednotlivých kategorií a kol najdete na webu Chemické olympiády: https://olympiada.vscht.cz/cs/
 

Termíny: 1. - 9. 2. 2021 –> školního kola

Termín okresního kola: v rozmezí 25. 2. - 2. 3. 2021, přesný termín bude stanoven

Letošní ročník proběhne online. Více informací později.

Místo konání okresního kola:   online

S sebou:

Kontaktní osoba: Ing. Ingrid Vlčková, 737 133 793

E-mail: vlckova@ddmul.cz