Matematická olympiáda

Aktuální ročník:
Informace k ročníku 
Zadání školních kol
Organizační řád
Vyhodnocování pořadí dle Ústřední komise MO 

Matematická olympiáda: kategorie Z5 a Z9 - okresní kolo
Termín: 27. ledna 2021
Místo: Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Stavbařů 5, Ústí n. L.
Přihlášky: budou rozeslány na školy v lednu 2021
GDPR: "Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."
Kontaktní osoba: Jaroslav Černý; cerny@ddmul.cz, 777 803 983
O konečném pořadí v okresním kole se v případě bodové rovnosti rozhoduje podle lexikografického úspořádání, podle nějž se postupuje i při hodnocení krajských kol. Pokud toto kritérium nepomůže, nebude využíváno žádné další metody a příslušní žáci budou mít ve výsledkové listině tzv. dělené pořadí. Tato informace byla zaslána na všechny školy společně s přihláškami do okresního kola a je ke stažení i na stránkách Matematické olympiády (odkaz viz níže).


Matematická olympiáda: kategorie Z9 – krajské kolo
Termín: 16. března 2021
Místo: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48
Pokyny k hodnocení: stránky Matematické olympiády
Přihlášky: x
GDPR: "Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."
Kontaktní osoba: Jaroslav Černý;ny@ddmul.cz, 777 803 983


Matematická olympiáda: kategorie Z6, Z7, Z8 - okresní kolo
Termín: 31. března 2021
Místo: Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Stavbařů 5, Ústí n. L.
Přihlášky: x
GDPR: "Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."
Kontaktní osoba: Jaroslav Černý; cerny@ddmul.cz, 777 803 983
O konečném pořadí v okresním kole se v případě bodové rovnosti rozhoduje podle lexikografického úspořádání, podle nějž se postupuje i při hodnocení krajských kol. Pokud toto kritérium nepomůže, nebude využíváno žádné další metody a příslušní žáci budou mít ve výsledkové listině tzv. dělené pořadí. Tato informace bude zaslána na všechny školy společně s přihláškami do okresního kola a je ke stažení i na stránkách Matematické olympiády (odkaz viz níže).


Internetové stránky Matematické olympiády: http://www.matematickaolympiada.cz/ - Zde naleznete organizační řád a další důležité informace a dokumenty k aktuálnímu ročníku soutěže.