Přírodovědný klokan

Přírodovědný klokan: kategorie Kadet a Junior
Termín: 11. - 13. 11. 2020
Místo: na jednotlivých školách
Výsledky:  Výsledky Přírodovědný klokan - KADET  kategorie Junior neproběhla
GDPR: "Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."
Kontaktní osoba: Jaroslav Černý; cerny@ddmul.cz