Pythagoriáda

Pythagoriáda: kategorie Z5, Z6, Z7, Z8
Termín okresního kola: ve školním roce 2020/21 není soutěž vyhlášena
Místo: x
Propozice: x
Přihlášky:  x
GDPR: "Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."
Kontaktní osoba: Jaroslav Černý; cerny@ddmul.cz, 777 803 983