Stacionární centrum kolegiální podpory


Stacionární centrum kolegiální podpory při DDM a ZpDVPP, Ústí nad Labem, p.o. je organizací s krajsou působností. Jejím hlavním cílem je vytvořit podmínky pro pedagogy v Ústeckém kraji tak, aby mohli využívat moderní technické pomůcky v oblasti digitální, polytechnické a čtenářské gramotnosti, ale i v předmětech matematiky, fyzika, biologie a chemie.
 
Poskytujeme vzdělávací akce pro pedagogy ve vzdělávacích oblastech:
  • robotika - programování

  • řemeslo - kreativita

  • gramotnosti - logika
Službu půjčovny pomůcek pak můžete využít po předchozí domluvě od pondělí do pátku,  
                                               ale jednou měsíčně jsme k dispozici i v sobotu.