O nás

Technický klub při Domě dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, v Ústí nad Labem zajišťuje realizaci kroužků v těchto oblastech vzdělání:
  1. Robotika a programování
  2. Gramotnosti a logické myšlení
  3. Řemeslo a kreativita
Kroužky probíhají zdarma na adrese: Hoření 13, 400 11 Ústí nad Labem nebo na zapojených mateřských, základních a středních školách. Seznam nově vznikajících kroužků naleznete v níže uvedeném odkazu:

http://www.ddmul.cz/technicke-kluby-krouzky

V rámci technického klubu zde budou také probíhat tzv. otevřené dílny, kde si budou moci nejen děti, ale i dospělí vyzkoušet, ověřit a rozšířit své dovednosti.

Dále také zajišťujeme tzv, výukové dny na školách mateřských, základních i středních. Výukové dny jsou zajištěny našimi pracovníky i pomůckami. Naučíte se tak pracovat s novými technickými edukačními pomůckami a případně si je můžete i zapůjčit.

Technický klub bude nadále poskytovat službu Stacionární centrum kolegiální podpory pro pedagogy škol a školských zařízení v Ústeckém kraji. Součástí činnosti centra jsou různě zaměřená školení pedagogů a také zajištění provozu půjčovny pomůcek, která také vznikla v předchozím projektu SCKP. Seznam pomůcek pro zapůjčení naleznete v níže uvedeném odkazu:


http://www.ddmul.cz/stacionarni-centrum-kolegialni-podpory-pujcovna-pomucek-pro-skoly-a-technicke-kluby

​