Krajská konference EVVO 2017

Krajská konference EVVO se koná v úterý 12. září 2017 od 8:00 - 17:00 hodin. Samotná konference začíná od 9:00 hod., od 8:00 hod. probíhá prezentace ekologických organizací v předsálí KÚÚK. Jako každý rok je rozdělena do dvou bloků. Dopolední program bude probíhat v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje a odpolední workshopy v Domě dětí a mládeže a ZpDVPP ÚL, p. o. Na dopolední program stačí na uvedený email potvrdit svoji účast na odpolední workshopy je potřeba se přihlásit přes stránky www.ddmul.cz, workshopy najdete v sekci akce. Konference je vhodná pro MŠ, ZŠ a organizace s ekologickým zaměřením.