DVPP - kurzy a školení

Dům dětí a mládeže a Zažízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků připravil pro pedagogické pracovníky kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Tyto kurzy budou průběžně nabízeny během školního roku.

Akreditované vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky:
 • Cykloturistika s dětmi
 • Keramika pro začátečníky a mírně pokročilé
 • Točení na hrnčířském kruhu pro začátečníky a mírně pokročilé
 • Pletení z pedigu pro začátečníky a mírně pokročilé
 • Malování na hedvábí pro začátečníky a mírně pokročilé
 • Šperky z polymerových hmot - fimo, kato polyclay
 • Základní norma zdravotnických znalostí pro ped.pracovníky (Vypsaný termín na 25.-26.11.2017)
 • Základy figurální plastiky pro mírně pokročilé a pokročilé
 • Výroba jednodílné sádrové formy
 • Geocaching s dětmi
 • Jóga pro děti školního věku (Vypsané termíny: 9.10. nebo 4.11.2017)
 • Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost (40h) (Vypsaný termín na 20.10. - 10.11. 2017)
 • Aerobic pro pedagogy volného času (Vypsaný termín na 21.10.2017)
Dále vlastníme "Certifikát k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů" s platností na léta 2016 - 2019". 

Všechny kurzy mají platnou akreditaci vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Každý účastník kurzu či školení získá po jeho úspěšném absolvování osvědčení.

Kontaktní osoba: Ing. Ingrid Vlčková, mail: vlckova@ddmul.cz, mob: 702 195 617