Dokumenty ke stažení

Nabídka kroužků na školní rok 2018/2019: brožura pdf ke stažení 
Výroční zpráva za školní rok 2016-2017: Výroční zpráva DDM 2016-17.pdf 
Vnitřní řád DDM:Vnitřní řád.pdf 
Školní vzdělávací program:ŠVP DDM UL 
Výchovně vzdělávací cíle zájmové činnosti:Výchovně vzděl.cíle pravidelné ZČ 
Sazebník ke Směrnici o poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:Sazebnik.pdf  
Zpráva ČŠI:Inspekční-zpráva.pdf