Dokumenty ke stažení

Nabídka kroužků na školní rok 2017/2018: Brožura ke stažení 
Výroční zpráva za školní rok 2015 – 2016: Výroční zpráva DDM 2015-16 
Vnitřní řád DDM:Vnitřní-řád-1.10.20133.pdf  
Školní vzdělávací program:ŠVP-DDM-UL-Velká-Hradební2.pdf   
Výchovně vzdělávací cíle zájmové činnosti:VýVz-cíle-ZČ-DDM-2015-161.pdf  
Sazebník ke Směrnici o poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:Sazebnik.pdf  
Zpráva ČŠI:Inspekční-zpráva.pdf