Dokumenty ke stažení

Nabídka kroužků na školní rok 2019/2020: Nabídka kroužků na školní rok 2019/2020 
Výroční zpráva za školní rok 2017-2018: Výroční zpráva DDM 2017-18.pdf 
Vnitřní řád DDM:Vnitřní řád.pdf 
Školní vzdělávací program: ŠVP DDM UL 2019-20 
Výchovně vzdělávací cíle zájmové činnosti:Výchovně vzdělávací cíle pravidelné ZČ 
Sazebník ke Směrnici o poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:Sazebnik.pdf  
Zpráva ČŠI:Inspekční-zpráva.pdf