Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda kategorie: 8. a 9. třída ZŠ

Termín: krajské kolo - 20. 3. 2018 v 9 hodin

Prezence: v 8.30 hodin

Místo: DDM Velká Hradební 19, UL

Kontaktní osoba: Bc. Petra Mecelová

E-mail: predskolni@ddmul.cz

Propozice: 47. r. DEO propozice 2017-18.pdf 

Výsledková listina krajského kola: výsledková listina KK.doc