Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda kategorie: 8. a 9. třída ZŠ

Termín:

Prezence:

Místo: DDM Velká Hradební 19, UL

Kontaktní osoba: Bc. Petra Mecelová

E-mail: predskolni@ddmul.cz

Propozice: 

Výsledková listina: