Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda kategorie: 8. a 9. třída ZŠ

Termín: okresní kolo 17. 1. 2019 v 9 hodin 

Prezence: v 8.30 hodin

Místo: DDM Velká Hradební 19, UL

Kontaktní osoba: Bc. Petra Mecelová

E-mail: predskolni@ddmul.cz

Propozice: Propozice DěO 18-19.pdf 

Přihláška: Výsledková listina DĚO - přihláška.xlsx 

Výsledková listina okresního kola: