Matematický klokan

Matematický klokan: kategorie Cvrček, Klokánek, Benjamin, Kadet, Junior, Student
Termín: 20. března 2020
Místo: na jednotlivých školách
Propozice: byly zaslány na všechny školy v okrese 9. března 2020
GDPR: "Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."
Kontaktní osoba: Jaroslav Černý; cerny@ddmul.cz, 777 803 983

Informační web: http://www.matematickyklokan.net/