Přírodovědný klokan

Přírodovědný klokan: kategorie Kadet a Junior
Termín: 10. 10. 2018
Místo: na jednotlivých školách
Informace: Rozeslány na všechny školy 3. 10. 2018
Kontaktní osoba: Jaroslav Černý; cerny@ddmul.cz