Recitace

Recitace + divadelní soubory 2020

Vážené dámy, vážení pánové,
v souvislosti s dopisem náměstka MŠMT pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže ze dne 13. 3. 2020 si vás dovoluji informovat o následujícím opatření:
„ Usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020, kterým byl vyhlášen na 30 dní nouzový stav, se týká rovněž zákazu osobní účasti žáků na soutěžích a přehlídkách bez ohledu na pořadatele.

Na základě této mimořádné situace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) doporučuje i s ohledem na ekonomické dopady pro pořadatele zrušit všechny soutěže do konce školního roku 2019/2020.  

Informace byla zaslána na školy emailem dne 17. 3. 2020

Oblastní kolo Přehlídky dětských sólových recitátorů

Propozice zde: propozice - PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ 2020 
GDPR - "Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, rok narození, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."

Recitace kategorie: sóloví recitátoři 1., 2., 3., 4.
Termín:  21. března 2020 – sobota
Místo: DDM UL
Kontaktní osoba:  Bc. Jaroslava Bílská, DiS.

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 


ČASY PREZENCÍ SOUTĚŽÍCÍCH: 
8,00 – 8,30 hod.          Prezence I. kategorie
8,00 – 9, 00 hod.         Prezence III. kategorie
9,30 – 10,30 hod.        Prezence II.  kategorie
9,30 – 12,00 hod.        Prezence IV. kategorie
 

Přihláška (evidenční list recitátora) ke stažení zde: Evidenční list recitátora 2020 

Propozice byly rozeslány na ZŠ, ZUŠ, Gymnázia dne: 8. 1. 2020
SEZNAMY VYSTUPUJÍCÍCH: 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:

 

Informace ke KRAJSKÉMU  kolu dětských recitátorů 2020:
organizuje www.mkl.cz

Dětská scéna 2020 – divadlo (kraj)

24. 4. 2020

Krajská přehlídka dětského divadla Ústeckého kraje s postupem na celostátní přehlídku ve Svitavách. Přehlídka je podpořena z prostředků Ministerstva kultury ČR.
propozice: 
přihláška: 

 

Dětská scéna 2020 – recitace (kraj)

25. - 26. 4. 2020

Krajská přehlídka sólových recitátorů Ústeckého kraje s postupem na celostátní přehlídku ve Svitavách. Přehlídka je podpořena z prostředků Ministerstva kultury ČR.