Recitace

Recitace + divadelní soubory 2019

Oblastní kolo Přehlídky dětských sólových recitátorů

Propozice zde: propozice - PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ 2019 
GDPR - "Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, rok narození, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."

Recitace kategorie: sóloví recitátoři 1., 2., 3., 4.
Termín:  30. března 2019 – sobota
Místo: DDM UL
Kontaktní osoba:  Bc. Jaroslava Bílská, DiS.

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 
Časový harmonogram Přehlídky dětských recitátorů 2019 

ČASY PREZENCÍ SOUTĚŽÍCÍCH: 
8,00 – 8,30 hod.          Prezence I. kategorie
8,00 – 9, 00 hod.         Prezence III. kategorie
9,30 – 10,30 hod.        Prezence II.  kategorie
9,30 – 12,00 hod.        Prezence IV. kategorie
 

Přihláška (evidenční list recitátora) ke stažení zde: Evidenční list recitátora 2019 

Propozice byly rozeslány na ZŠ, ZUŠ, Gymnázia dne: 7. 1. 2019
SEZNAMY VYSTUPUJÍCÍCH: 
seznam soutěžících k 29. 3. 2019 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:Výsledková listina recitace 2019 

 

Informace ke KRAJSKÉMU  kolu dětských recitátorů 2019:
organizuje www.mkl.cz

Dětská scéna 2019 – divadlo (kraj)

26. 4. 2019

Krajská přehlídka dětského divadla Ústeckého kraje s postupem na celostátní přehlídku ve Svitavách. Přehlídka je podpořena z prostředků Ministerstva kultury ČR.
propozice: propozice - divadelní soubory - kraj 2019 
přihláška: Přihláška - divadelní soubory - kraj 2019 

 

Dětská scéna 2019 – recitace (kraj)

27. - 28. 4. 2019

Krajská přehlídka sólových recitátorů Ústeckého kraje s postupem na celostátní přehlídku ve Svitavách. Přehlídka je podpořena z prostředků Ministerstva kultury ČR.