Středoškolská odborná činnost

!!!POZOR!!!POZOR!!!POZOR!!!

Krajské kolo SOČ bude probíhat online cestou, přesný termín bude ještě stanoven (konec dubna či začátek května).

Ve 42. ročníku soutěže Středoškolská odborná činnost budou vzhledem ke stávajícím omezením realizována všechna postupová kola soutěže elektronicky. V této souvislosti upravujeme propozice soutěže následovně:

Informace pro soutěžící (žáky):
  1. Osobní prezentace je nahrazena videem, které obsahuje prezentaci vč. komentáře autora a je novou povinnou součástí přihlášky SOČ
  2. Pokyny pro natočení videa s prezentací a návod na zveřejnění na youtube.com, naleznete zde https://youtu.be/_I3y3artzMo 
  3. Soutěžící musí vložit odkaz na video s prezentací do elektronického přihlašovacího systému (mezi jednotlivými koly je možné video upravovat). Pro vložení videa je třeba se přihlásit do přihlášky na https://socv2.nidv.cz a následně v části “Krok 4: Videoprezentace” vložit do přihlášky odkaz na portál YouTube.com
  4. Soutěžící netiskne přihlášku. Netiskne soutěžní práci a nepředkládá ji organizátorům vyšších postupových soutěžních kol. Vše bude uloženo pouze v elektronickém systému.
  5. Obhajoby prací na úrovni okresního, krajského a celostátního kola budou probíhat online s využitím fóra SOČ https://www.soc.cz/forums/forum/forum-pro-soutezici-soc/.
  6. Garant soutěžního kola vyhlásí den a čas obhajob a rozešle soutěžícím odkazy na výše uvedené diskuzní fórum.
  7. Porota oznámí soutěžícím termín obhajoby, která bude probíhat formou diskuse zveřejněné v diskusním fóru na webu SOČ, na které dostane soutěžící odkaz. Ve fóru budou zveřejněny doplňující otázky poroty a termín, do kdy má soutěžící na otázky odpovědět.
  8. Porota v rámci neveřejného jednání stanoví pořadí prací, postup do vyššího kola apod. a předseda poroty výsledek zveřejní jako poslední příspěvek ve fóru.
  9. Nejlepší tři soutěžící v oboru (1., 2., 3. místo) obdrží diplom, ostatní soutěžící obdrží osvědčení. Osvědčení a diplom budou opatřeny elektronickým podpisem a rozeslány emailem, případně bude vytvořen odkaz, na kterém bude možné si osvědčení stáhnout. Ceny budou uděleny v rámci možností od sponzorů. Na úrovni okresních kol, krajských kol a celostátní přehlídky nebudou uděleny ceny financované z prostředků MŠMT.
  10. Sledujte web SOČ, na kterém budou všechny informace zveřejněné.

Ústřední kolo, celostátní přehlídka SOČ, bude realizováno rovněž s využitím digitálních technologií. Plánovaný termín je červen 2020, datum bude upřesněno.


Kategorie: střední školy
Termín uzávěrky přihlášek:
Termín školních kol: podle propozic vaší školy
Termín okresního kola: 
Termín krajského kola: 
Termín republikového kola:


Kontaktní osoba: Ing. Ingrid Vlčková, vlckova@ddmul.cz, 475 210 861, 737 133 793
Elektronická přihláška: zde
Informační brožura: Brožura 2019
Organizační řád: zde
Výsledková listina krajské kolo:

Výsledková listina republikové kolo: