Kontakty

Personální obsazení a kontakty na pracovníky Stacionárního centra kolegiální podpory DDM Ústí nad Labem (SCUK)
Adresa: Hoření 13, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí centra:
Bc. Radim Veselý, tel.: 775 943 143, e-mail: scuk@ddmul.cz

Koordinátor na oblast digitální gramotnost:

Tomáš Kainek e-mail: digi@ddmul.cz

Koordinátor na oblast polytechnická gramotnost:
Alena Pilnajová, e-mail: poly@ddmul.cz

Koordinátor na oblast přírodní vědy:
Alena Pilnajová, e-mail: pv@ddmul.cz


Adresa: W. Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem
Koordinátor na oblast čtenářská gramotnost:
Milada Benešová, Eva Lochnerová cg@ddmul.cz