Dokumenty ke stažení

Nabídka kroužků na školní rok 2020/2021: Nabídka kroužků na školní rok 2020/2021  


Výroční zpráva za školní rok 2019 - 2020 Výroční zpráva DDM 2019-20 

Vnitřní řád DDM:Vnitřní řád  
dodatek k vnitřnímu řádu: Dodatek k vnitřnímu řáduS1-2018- Vnitřní řád - dodatek č. 2 ;S1-2018- Vnitřní řád - dodatek č. 3 

Školní vzdělávací program: ŠVP DDM a ZpDVPP, Ul 
Výchovně vzdělávací cíle zájmové činnosti:Výchovně vzdělávací cíle pravidelné ZČ 
Výchovně vzděl.cíle pravidelné ZČ-pracoviště Chabařovice: Vý.vzděl.cíle pravidelné ZČ- pracoviště Chanařovice 

Platební a storno podmínky pro příměstské tábory: Platební a storno podmínky - příměstské tábory 

Sazebník ke Směrnici o poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:Sazebnik.pdf  

Zpráva ČŠI:Inspekční-zpráva.pdf