DVPP - kurzy a školení

Dům dětí a mládeže a Zažízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků připravil pro pedagogické pracovníky kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Tyto kurzy budou průběžně nabízeny během školního roku.

Akreditované vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky:

1. Cykloturistika s dětmi
Časová dotace programu: 8 hodin
Poplatek za 1 účastníka: 390,-
Platnost akreditace MŠMT do: 3. 6. 2022
 
2. Keramika pro začátečníky a mírně pokročilé
Časová dotace programu: 16 hodin
Poplatek za 1 účastníka: 1.060,-
Platnost akreditace MŠMT do: 3. 6. 2022
 
3. Točení na hrnčířském kruhu pro začátečníky a mírně pokročilé 
Časová dotace programu: 22 hodin
Poplatek za 1 účastníka: 1.500,-
Platnost akreditace MŠMT do: 3. 6. 2022
 
4. Pletení z pedigu pro začátečníky a mírně pokročilé
Časová dotace programu: 8 hodin
Poplatek za 1 účastníka: 420,-
Platnost akreditace MŠMT do: 3. 6. 2022
 
5. Malování na hedvábí pro začátečníky a mírně pokročilé
Časová dotace programu: 7 hodin
Poplatek za 1 účastníka: 660,-
Platnost akreditace MŠMT do: 30. 9. 2022

6. Šperky z polymerových hmot - fimo, kato polyclay
Časová dotace programu: 7 hodin
Poplatek za 1 účastníka: 390,-
Platnost akreditace MŠMT do: 30. 9. 2022
 
7. Základní norma zdravotnických znalostí pro ped.pracovníky
Časová dotace programu: 21 hodin
Poplatek za 1 účastníka: 850,-
Platnost akreditace MŠMT do: 30. 9. 2022
 
8. Základy figurální plastiky pro mírně pokročilé a pokročilé
Časová dotace programu: 16 hodin
Poplatek za 1 účastníka: 1.060,-
Platnost akreditace MŠMT do: 30. 9. 2022
 
9. Výroba jednodílné sádrové formy
Časová dotace programu: 8 hodin
Poplatek za 1 účastníka: 460,-
Platnost akreditace MŠMT do: 30. 9. 2022

10. Geocaching s dětmi
Časová dotace programu: 8 hodin
Poplatek za 1 účastníka: 440,-
Platnost akreditace MŠMT do: 28. 5. 2023
 
11. Jóga pro děti školního věku
Časová dotace programu: 8 hodin
Poplatek za 1 účastníka: 450,-
Platnost akreditace MŠMT do: 28. 5. 2023
 
12. Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává
       dílčí přímou pedagogickou činnost (40h)
Časová dotace programu: 40 hodin
Poplatek za 1 účastníka: 1.000,-
Platnost akreditace MŠMT do: 23. 7. 2023
 
13. Aerobic pro pedagogy volného času
Časová dotace programu: 6 hodin
Poplatek za 1 účastníka: 380,-
Platnost akreditace MŠMT do: 23. 7 2023

14. Inline bruslení pro pedagogické pracovníky
Časová dotace programu: 10 hodin
Poplatek za 1 účastníka: 600,-
Platnost akreditace MŠMT do: 14. 3. 2024
 
15. MS Office 2016 pro pedagogy
Časová dotace programu: 8 hodin
Poplatek za 1 účastníka: 550,-
Platnost akreditace MŠMT do: 7. 1. 2022
 
16. Floristika - aranžování květin
Časová dotace programu:  5 hodin
Poplatek za 1 účastníka: 740,-
Platnost akreditace MŠMT do: 3. 6. 2022

17. Experimentální výpaly keramiky - RAKU
Časová dotace programu:   10 hodin
Poplatek za 1 účastníka: 720,-
             Platnost akreditace MŠMT do: 17. 12. 2023

Dále vlastníme "Certifikát k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů" s platností na léta 2020 - 2023".

Všechny kurzy mají platnou akreditaci vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Každý účastník kurzu či školení získá po jeho úspěšném absolvování osvědčení.

Kontaktní osoba: Ing. Ingrid Vlčková, mail: vlckova@ddmul.cz, mob.: 737 133 793