Kontakty

HLAVNÍ BUDOVA - Velká Hradební 19 (vchod z Bělehradské ulice)

ústředna: tel. 475 210 861

Vedení:

PaedDr. Jan Eichler
 – ředitel DDM ÚL
tel.: 475 209 922, mob.: 603 851 708, e-mail: reditel zavináč ddmul.cz

Mgr. Jana Stoicová - statutární zástupce ředitele, oddělení keramiky
tel.: ústředna – 475 210 861, mob.: 603 851 714, e-mail: keramika zavináč ddmul.cz

Bc. Jaroslav Černý - zástupce ředitele, oddělení turistiky
tel.: ústředna -475 210 861, mob.: 777 803 983, e-mail: cerny zavináč ddmul.cz

Ekonomické oddělení:

Gabriela Stuchlá - ekonomický úsek
tel.: 475 214 458, mob.: 603 851 704, e-mail: uctarna zavináč ddmul.cz

Monika Köhlová - ekonomický úsek
tel.: 475 214 458, mob.: 603 851 704, e-mail: mzdy zavináč ddmul.cz

Pedagogové:

Bc. Jaroslava Bílská, DiS. - odd. estetické výchovy
tel.: ústředna -475 210 861, e-mail.: bilska zavináč ddmul.cz

Michal Krupa – Škola stepu
tel.: ústředna – 475 210 861, mob.: 603 572 195, e-mail: skolastepu zavináč ddmul.cz

Karel Liška - odd. estetické výchovy
tel.: ústředna -475 210 861, e-mail.: liska zavináč ddmul.cz

Bc. Petra Mecelová – oddělení předškolní výchovy a hudebních kroužků
tel.: ústředna -475 210 861, mob.: 603 851 713, e-mail: predskolni zavináč ddmul.cz

Bc. Samuel Němec – Hudební oddělení
tel.: ústředna – 475 210 861, mob: 724 044 463, e-mail: hudebni zavináč ddmul.cz

Bc. Barbora Pencová - oddělení přírodovědy
tel.: ústředna -475 210 861, mob.: 603 851 703, e-mail: prirodoveda zavináč ddmul.cz

Tomáš Svoboda - Dance Center Marverci a Musical School
tel.: ústředna -475 210 861,  mob.: 774 784 840, e-mail.: dcm zavináč ddmul.cz

Martina Vernerová – Dance Center Marverci
tel.: ústředna -475 210 861,  mob.: 603 572 203, e-mail.: dcm zavináč ddmul.cz

Ing. Ingrid Vlčková – Další vzdělávání pedagogických pracovníků
tel.: ústředna – 475 210 861, mob.: 702 195 617, 737 133 793, e-mail: vlckova zavináč ddmul.cz

Projekt ŠABLONY:

Bc. Pavlína Čápová

e-mail: capova zavináč ddmul.cz

Bc. Sonia Vršínská
e-mail: inline zavináč ddmul.cz


STADION MLÁDEŽE - Skorotická 643

hlavní kontakt: 724 001 739

Tomáš Laibl
– oddělení tělovýchovy a sportu
mob.: 605 471 787, e-mail: telovychova zavináč ddmul.cz


TECHNICKÉ KLUBY - Hoření 13

Lukáš Temkovič
mob.: 722 263 875, e-mail: technickekluby zavináč ddmul.cz

Alena Pilnajová
mob.: 734 762 221, e-mail: poly zavináč ddmul.cz


TECHNIKA DDM (kroužky) - Hoření 13

Lukáš Hruška – oddělení techniky
mob.: 728 083 501, e-mail: technika zavináč ddmul.cz


SPORTOVNÍ AREÁL "Sektorové centrum" - Hoření 17

hlavní kontakt: 728 526 259


CHABAŘOVICE - Husovo náměstí 17


Mgr. Roland Absolon
mob: 725 156 677 e-mail: chaba zavináč ddmul.cz

Šárka Šrámková
mob.:775 222 062; e-mail: chaba2 zavináč ddmul.czRODIČOVSKÁ DOVOLENÁ

Barbora Černá - ekonomický úsek
tel.: 475 214 458, mob.: 603 851 704, e-mail: mzdy zavináč ddmul.cz

Bc. Lenka Svatušková - odd. estetické výchovy
tel.: ústředna – 475 210 861, e-mail.: l.svatuskova zavináč ddmul.cz


Bc. Jana Šimková - oddělení estetické výchovy
tel.: ústředna -475 210 861, mob.: 603 572 202, e-mail: dramatika zavináč ddmul.cz

Mgr. Jana Veselá – evropské projekty
tel.: ústředna -475 210 861, mob.: 737 787 811, e-mail.: jana.vesela zavináč ddmul.cz