Informace o Stadionu mládeže

Historie tohoto areálu měla své zajímavé mezníky od vzniku v šedesátých létech minulého století až po dnešek. Volnočasové aktivity neměly nikdy na růžích ustláno, přesto se vždy našlo dost nadšených lidí, kteří celé věci pomohli. Do roku 1989 fungoval areál především pro školy a pro realizaci školní výuky. Velmi dobře zde v odpoledních hodinách fungoval oddíl volejbalu. Dobře byly využity i prostory pro atletiku. V důsledku nedostatku prostředků však objekt i hřiště chátraly a celý areál přežil pouze díky trpělivosti vedení Krajského domu dětí a mládeže v čele s p. Evou Broklovou. Po roce 1989 nastala pro areál nová éra. Postupně došlo k přesídlení některých škol a k budování sportovišť přímo u škol. Stadion mládeže tak byl pro školní výuku využíván minimálně. Volejbalové kurty také nebyly již tak často využívány a atleti zde sportovali nepravidelně. Dům dětí a mládeže v čele s Dr. Marií Majtínkovou usiloval o zachování celého areálu, byly zde totiž reálné návrhy soukromých subjektů celý areál za nízkou cenu koupit. S podporou Okresního úřadu v Ústí nad Labem a také za velmi významného pochopení vedení Ústeckého kraje s hejtmanem Ing. Jiřím Šulcem, za podpory radního Ing. Pavla Koudy (odpovídajícího za oblast školství) došlo k odvrácení prodeje celého areálu. V té době zde probíhala zájmová činnost a příležitostné akce, které odpovídaly úrovni povrchů hřišť a stavu celého areálu. Postupně začala vznikat vize, jak celý areál zatraktivnit a přebudovat tak, aby o něj byl větší zájem, aby odpovídal moderním požadavkům z hlediska bezpečnosti, hygieny i potřeb dětí, mládeže i dospělých. V té době se také velmi dobře rozvíjela spolupráce s Haus der Kinder und Jugend Sebnitz. Napadla nás tedy myšlenka společného sportování a název projektu i nosný námět byl na světě – Hry bez hranic. A pak již to šlo jak na drátku… Projekt zpracoval tým pracovníků DDM v Ústí nad Labem za metodické supervize Asistenčního centra Most. Samotný projekt nakreslila firma Arch projekt s r.o. pod vedením Ing. Arch. Zdeňka Šťastného. Řada lidí přispěla svou radou i pomocí např. Mgr. Jan Tvrdík, p. Vlček, p. Patrik Cerman, Ing. Smrčka, Ing. Petr Král a další. Zbývalo jediné – projekt podat, uspět a hledat prostředky na spolufinancování. I to se nakonec podařilo. Z Phare CBC získal DDM na projekt téměř 200 tis. eur, další prostředky dodalo město Ústí nad Labem – městský obvod – město, který zaplatil téměř celé hokejbalové hřiště. Významnou část prostředků věnoval Ústecký kraj a město Ústí nad Labem. Pak se rozjel „maraton“ aktivit. Získání všech povolení. V tom byl neskutečně vstřícný zřizovatel – Ústecký kraj a také Magistrát města Ústí nad Labem – odbor životního prostředí a stavební úřad. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby a předání staveniště. Vše bylo neskutečně v poklusu. Přesto se, jak sami doufám uznáte, krásné dílo podařilo, i když musíme zdůraznit, že se v budování celého areálu ještě pokračuje. Na závěr je možné poděkovat všem, kteří Stadionu mládeže při Domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem fandili: Ing. Jiřímu Šulcovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, p. Radku Vonkovi, zástupci hejtmana a starostovi městského obvodu Ústí nad Labem město, Radě a Zastupitelstvu Ústeckého kraje, městu Ústí nad Labem především, Mgr. Petru Gandalovičovi, Mgr. Tomáši Jelínkovi a Mgr. Janu Kubatovi a všem zastupitelům, městskému obvodu Ústí nad Labem – Město, Mgr. Janu Tvrdíkovi a Ing. Václavu Vernerovi a všem zastupitelům, MMR Praha a Ing. Janu Fidlerovi, Centrum pro regionální rozvoj ČR pobočka Severozápad, Ing. Petru Uhříčkovi – vedoucímu pobočky, Ing. Martině Braunové a Jiřímu Kordaničovi, Krajskému úřadu v Ústí nad Labem, především odboru školství mládeže a tělovýchovy, odboru investičnímu a odboru regionálního rozvoje. Je třeba poděkovat také realizátorovi celé stavby firmě INSKY spol. s. r. o., za rychlost a vstřícnost, Ing. Jaroslavu Štráchalovi, Jaroslavu Pavlíkovi a Miloši Berounskému. Rád bych poděkoval také pracovníků DDM za pomoc a podporu, především Tomáši Laiblovi, ved. OTV, p. Lubomíru Čermákovi a Bc. Lukáši Kršňákovi. Velmi významné poděkování patří našim německým partnerům z Haus der Kinder und Jugend Sebnitz s panem ředitelem Danilo Hultschem, kteří s námi opravdu spolupracují a kteří naše aktivity obdivují.

V Ústí nad Labem 13. 1. 2006

Dr. Jan Eichler, ředitel DDM Ústí nad Labem

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.