Na stopě klimatu

Na stopě klimatu – česko-německý projekt o obnovitelných zdrojích energie a environmentální výchově a vzdělávání dětí a mládežeČesko-saský projekt

doba realizace: 1.4.2016 – 31.3.2019

dotační program EU: Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020

partneři projektu:

Kindervereinigung Chemnitz e.V.

DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem, p.o.

DDM Bludiště Chodov

 

Cílem projektu je rozšířit nabídku přeshraničního vzdělávání v rámci podpory praktického environmentálního vzdělávání a budování ekologického povědomí u dětí, mládeže a ostatních multiplikátorů v pohraniční oblasti, stejně tak zvýšení počtu nabídek školního a mimoškolního vzdělávání v oblasti environmentální výchovy a vzdělávání.

Přesahujícím cílem je včasné vybudování povědomí o ochraně klimatu a redukování CO2 zejména u dětí a stejně tak umocnění důležitosti tohoto tématu v rámci přeshraničního vzdělávacího sektoru.

V rámci projektu bude vybudována v Ústí nad Labem „Ekoučebna zdraví pod širým nebem“ v areálu Stadionu mládeže na Bukově a před budovou DDM, Velká Hradební 19 –„Ekologická naučná stezka s herními prvky“.