Fyzikální olympiáda

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 2024

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO - kategorie A

Termín:  17. 1. 2024

Uzávěrka přihlášek:  12. 1. 2024
 
Místo konání soutěže:  DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem, Velká Hradební 1025/19, 400 01
                                         Ústí nad Labem – 2. patro Sál Galerie 
 
Prezence žáků:    8:30 hodin

Zahájení soutěže:  9:00 hodin

Kontaktní osoba:  Tomáš Svoboda - dcm@ddmul.cz, 774 784 840
 
Přihláška do soutěže kategorie A -  https://osmo.fyzikalniolympiada.cz/

Výsledková listina :  

"Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, rok narození, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - OKRESNÍ KOLO - kategorie E,F

Termín:  20. 3. 2024

Uzávěrka přihlášek:  15. 3. 2024
 
Místo konání soutěže:  DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem, Velká Hradební 1025/19
 
Prezence žáků:    8:00 - 8:30 hodin

Zahájení soutěže:  8:30 hodin

Kontaktní osoba:  Tomáš Svoboda - dcm@ddmul.cz, 774 784 840

Přihláška do soutěže kategorie E -  https://osmo.fyzikalniolympiada.cz/
                                                        
Přihláška do soutěže kategorie F -  https://osmo.fyzikalniolympiada.cz/
                                                        

Výsledková listina:       
                                       

"Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, rok narození, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."


FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO - kategorie E

Termín:  11. 4. 2024

Uzávěrka přihlášek:  5. 4. 2024
 
Místo konání soutěže:  DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem, Velká Hradební 1025/19, 400 01
                                         Ústí nad Labem – 2. patro Sál Galerie 

 
Prezence žáků:    8:30 - 9:00 hodin

Zahájení soutěže:  9:00 hodin

Kontaktní osoba:  Tomáš Svoboda - dcm@ddmul.cz, 774 784 840

Přihláška do soutěže kategorie E -  https://osmo.fyzikalniolympiada.cz/
                                                           


Výsledková listina:   

"Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, rok narození, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."


FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO - kategorie B, C, D

Termín:  24. 4. 2024

Uzávěrka přihlášek:  19. 4. 2024
 
Místo konání soutěže:  DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem, Velká Hradební 1025/19, 400 01
                                         Ústí nad Labem – 2. patro Sál Galerie 

 
Prezence žáků:    8:30 hodin

Zahájení soutěže:  9:00 hodin

Kontaktní osoba:  Tomáš Svoboda - dcm@ddmul.cz, 774 784 840

Přihláška do soutěže kategorie B -   https://osmo.fyzikalniolympiada.cz/
                                                            

Přihláška do soutěže kategorie C -   https://osmo.fyzikalniolympiada.cz/
                                                         

Přihláška do soutěže kategorie D -   https://osmo.fyzikalniolympiada.cz/
                                                          

Výsledková listina:                           
                                        
"Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, rok narození, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."

 


FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 2023

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO - kategorie A


Termín:  18. 1. 2023

Uzávěrka přihlášek:  11. 1. 2023
 
Místo konání soutěže:  DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem, Velká Hradební 1025/19, 400 01
                                         Ústí nad Labem – 2. patro Sál Galerie 
 
Prezence žáků:    8:30 hodin

Zahájení soutěže:  9:00 hodin

Kontaktní osoba:  Tomáš Svoboda - dcm@ddmul.cz, 774 784 840
 
Přihláška do soutěže kategorie A -  https://osmo.fyzikalniolympiada.cz/

Výsledková listina :  FO - KK - A - 2023 - výsledková listina A 

"Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, rok narození, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - OKRESNÍ KOLO - kategorie E,F

Termín:  22. 3. 2023

Uzávěrka přihlášek:  15. 3. 2023
 
Místo konání soutěže:  DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem, Velká Hradební 1025/19
 
Prezence žáků:    8:00 - 8:30 hodin

Zahájení soutěže:  8:30 hodin

Kontaktní osoba:  Tomáš Svoboda - dcm@ddmul.cz, 774 784 840

Přihláška do soutěže kategorie E -  https://osmo.fyzikalniolympiada.cz/
                                                         - FO - OK - E,F - 2023 - přihláška E 
Přihláška do soutěže kategorie F -  https://osmo.fyzikalniolympiada.cz/
                                                         - FO - OK - E,F - 2023 - přihláška F 

Výsledková listina:        FO - OK - E,F - 2023 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA E 
                                            FO - OK - E,F - 2023 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA F 
                                       

"Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, rok narození, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO - kategorie B, C, D

Termín:  26. 4. 2023

Uzávěrka přihlášek:  19. 4. 2023
 
Místo konání soutěže:  DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem, Velká Hradební 1025/19, 400 01
                                         Ústí nad Labem – 2. patro Sál Galerie 

 
Prezence žáků:    8:30 hodin

Zahájení soutěže:  9:00 hodin

Kontaktní osoba:  Tomáš Svoboda - dcm@ddmul.cz, 774 784 840

Přihláška do soutěže kategorie B -   https://osmo.fyzikalniolympiada.cz/
                                                              FO - KK - B,C,D - 2023 - přihláška B 

Přihláška do soutěže kategorie C -   https://osmo.fyzikalniolympiada.cz/
                                                              FO - KK - B,C,D - 2023 - přihláška C 

Přihláška do soutěže kategorie D -   https://osmo.fyzikalniolympiada.cz/
                                                              FO - KK - B,C,D - 2023 - přihláška D 

Výsledková listina:                             FO - KK - B,C,D - 2023 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA B 
                                                                 FO - KK - B,C,D - 2023 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA C 
                                                                 FO - KK - B,C,D - 2023 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA D 
                                        
"Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, rok narození, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO - kategorie E

Termín:  20. 4. 2023

Uzávěrka přihlášek:  13. 4. 2023
 
Místo konání soutěže:  DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem, Velká Hradební 1025/19, 400 01
                                         Ústí nad Labem – 2. patro Sál Galerie 

 
Prezence žáků:    8:30 - 9:00 hodin

Zahájení soutěže:  9:00 hodin

Kontaktní osoba:  Tomáš Svoboda - dcm@ddmul.cz, 774 784 840

Přihláška do soutěže kategorie E -  https://osmo.fyzikalniolympiada.cz/
                                                            FO - KK - E - 2023 - přihláška 


Výsledková listina:    FO - KK - E - 2023 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA 

"Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, rok narození, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."
 

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - OKRESNÍ KOLO - kategorie G

„ ARCHIMEDIÁDA“

Termín: středa 24. května 2023

Uzávěrka přihlášek: 16. května 2023

Místo konání soutěže: ZŠ Mírová, Ústí nad Labem - Severní terasa

Prezence žáků:    8:00 - 8:30 hodin

Zahájení soutěže:  8:30 hodin

Přihláška
 
Výsledková listina: Výsledková_listina_Archimediáda.pdf 

Více informaci: Ing. Ingrid Vlčková, mail: vlckova@ddmul.cz; mob.: 737 133 793
 

-------------------------------------------------------------------------------------------
FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 2022

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO - kategorie A

Termín:  19. 1. 2022

Uzávěrka přihlášek:  12. 1. 2022
 
Místo konání soutěže:  DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem, Velká Hradební 1025/19, 400 01
                                         Ústí nad Labem – 2. patro Sál Galerie 
 
Prezence žáků:    8:30 hodin

Zahájení soutěže:  9:00 hodin

Kontaktní osoba:  Tomáš Svoboda - dcm@ddmul.cz, 774 784 840
 
Přihláška do soutěže kategorie A -  FO - KK - A - 2022 - přihláška 

Výsledková listina :   FO - KK - A - 2022 - výsledková listina A 

"Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, rok narození, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - OKRESNÍ KOLO - kategorie E,F

Termín:  23. 3. 2022

Uzávěrka přihlášek:  18. 3. 2022
 
Místo konání soutěže:  DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem, Velká Hradební 1025/19
 
Prezence žáků:    8:00 - 8:30 hodin

Zahájení soutěže:  8:30 hodin

Kontaktní osoba:  Tomáš Svoboda - dcm@ddmul.cz, 774 784 840

Přihláška do soutěže kategorie E -  FO - OK - E,F - 2022 - přihláška E 
Přihláška do soutěže kategorie F -  FO - OK - E,F - 2022 - přihláška F 

Výsledková listina:        FO - OK - E,F - 2022 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA E 
                                            FO - OK - E,F - 2022 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA F 
                                       

"Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, rok narození, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO - kategorie B, C, D

Termín:  26. 4. 2022

Uzávěrka přihlášek:  13. 4. 2022
 
Místo konání soutěže:  DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem, Velká Hradební 1025/19, 400 01
                                         Ústí nad Labem – 2. patro Sál Galerie 

 
Prezence žáků:    8:30 hodin

Zahájení soutěže:  9:00 hodin

Kontaktní osoba:  Tomáš Svoboda - dcm@ddmul.cz, 774 784 840

Přihláška do soutěže kategorie B -   FO - KK - B,C,D - 2022 - přihláška B 

Přihláška do soutěže kategorie C -   FO - KK - B,C,D - 2022 - přihláška C 

Přihláška do soutěže kategorie D -  FO - KK - B,C,D - 2022 - přihláška D 

Výsledková listina:      FO - KK - B,C,D - 2022 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA B 
                                          FO - KK - B,C,D - 2022 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA C 
                                          FO - KK - B,C,D - 2022 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA D 
                                        
"Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, rok narození, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO - kategorie E

Termín:  21. 4. 2022

Uzávěrka přihlášek:  13. 4. 2022
 
Místo konání soutěže:  DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem, Velká Hradební 1025/19, 400 01
                                         Ústí nad Labem – 2. patro Sál Galerie 

 
Prezence žáků:    8:30 - 9:00 hodin

Zahájení soutěže:  9:00 hodin

Kontaktní osoba:  Tomáš Svoboda - dcm@ddmul.cz, 774 784 840

Přihláška do soutěže kategorie E -   FO - KK - E - 2022 - přihláška 

Výsledková listina:    FO - KK - E - 2022 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA     

"Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, rok narození, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."
 

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 2021

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO
- kategorie A


Termín:  20. 1. 2021

Uzávěrka přihlášek:  15. 1. 2021
 
Místo konání soutěže:  ON-LINE - bude upřesněno 

Krajské kolo kategorie A proběhne online. Studenti budou soutěžit z domovů, požadované vybavení je počítač či tablet s kamerou připojený k Internetu, mobilní telefon, případně fotoaparát nebo skener na focení/skenování řešení. Povolené je používat neprogramovatelné kalkulačky a tabulky. Kontrola soutěžících bude v prostředí Zoom. Každý postupující dostane emailem pozvánku s přesnými instrukcemi.
Pokyny včas najdete i na webu -  http://fyzikalniolympiada.cz/
 
Prezence žáků:    bude upřesněno

Zahájení soutěže:  bude upřesněno

Kontaktní osoba:  Tomáš Svoboda - dcm@ddmul.cz, 774 784 840
 
Přihláška do soutěže kategorie A -  FO - KK - A - 2021 - přihláška 

Výsledková listina :   FO - KK - A - 2021 - výsledková listina A 

"Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, rok narození, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - OKRESNÍ KOLO - kategorie E,F

Termín:  18. 3. 2021

Uzávěrka přihlášek:  5. 3. 2021
 
Místo konání soutěže:  ON-LINE - OSMO
 
Prezence žáků:    8:00 - 8:30 hodin

Zahájení soutěže:  8:30 hodin

Kontaktní osoba:  Tomáš Svoboda - dcm@ddmul.cz, 774 784 840

Přihláška do soutěže kategorie E -  FO - OK - E,F - 2021 - přihláška E 
Přihláška do soutěže kategorie F -  FO - OK - E,F - 2021 - přihláška F 

Výsledková listina:        FO - OK - E,F - 2021 - výsledková listina E 
                                            FO - OK - E,F - 2021 - výsledková listina F 

"Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, rok narození, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO - kategorie B, C, D

Termín:  20. 4. 2021

Uzávěrka přihlášek:  14. 4. 2021
 
Místo konání soutěže:  ON-LINE - odevzdávací systém OSMO
 
Prezence žáků:    8:30 hodin

Zahájení soutěže:  9:00 hodin

Kontaktní osoba:  Tomáš Svoboda - dcm@ddmul.cz, 774 784 840

Přihláška do soutěže kategorie B -   FO - KK - B,C,D - 2021 - přihláška B 

Přihláška do soutěže kategorie C -   FO - KK - B,C,D - 2021 - přihláška C 

Přihláška do soutěže kategorie D -   FO - KK - B,C,D - 2021 - přihláška D 

Výsledková listina:          FO - KK - B,C,D - 2021 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA B 
                                              FO - KK - B,C,D - 2021 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA C 
                                              FO - KK - B,C,D - 2021 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA D 
                                         

"Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, rok narození, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO - kategorie E

Termín:  22. 4. 2021

Uzávěrka přihlášek:  16. 4. 2021
 
Místo konání soutěže:  ON-LINE - odevzdávací systém OSMO
 
Prezence žáků:    8:30 - 9:00 hodin

Zahájení soutěže:  9:00 hodin

Kontaktní osoba:  Tomáš Svoboda - dcm@ddmul.cz, 774 784 840

Přihláška do soutěže kategorie E - 

Výsledková listina:         FO - KK - E - 2021 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA 

"Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, rok narození, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."
FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 2020

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO - kategorie A

Termín:  22. 1. 2020

Uzávěrka přihlášek:  17. 1. 2020
 
Místo konání soutěže:  UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem – učebna 345
 
Prezence žáků:    8:30 - 9:00 hodin

Zahájení soutěže:  9:00 hodin

Kontaktní osoba:  Tomáš Svoboda - dcm@ddmul.cz, 774 784 840
 
Přihláška do soutěže kategorie A - FO - KK - A - 2020 - přihláška 

Výsledková listina :       FO - KK - A - 2020 - výsledková listina A 

"Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, rok narození, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - OKRESNÍ KOLO - kategorie E,F

Termín:  24. 1. 2020

Uzávěrka přihlášek:  17. 1. 2020 (uzávěrka školních kol 10. 1. 2020)
 
Místo konání soutěže:  DDM a ZpDVPP, Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem
 
Prezence žáků:    8:00 - 8:30 hodin

Zahájení soutěže:  8:30 hodin

Kontaktní osoba:  Tomáš Svoboda - dcm@ddmul.cz, 774 784 840

Přihláška do soutěže kategorie E, F - FO - OK - E,F - 2020 - PŘIHLÁŠKA VZOR 

Výsledková listina:       FO - OK - E,F - 2020 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA E  
                                           FO - OK - E,F - 2020 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA F 

"Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, rok narození, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."
FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO - kategorie E

Termín:  ZRUŠENO  na základě doporučení MŠMT

Uzávěrka přihlášek: 
 
Místo konání soutěže:  DDM a ZpDVPP, Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem
 
Prezence žáků:    8:30 - 9:00 hodin

Zahájení soutěže:  9:00 hodin

Kontaktní osoba:  Tomáš Svoboda - dcm@ddmul.cz, 774 784 840

Přihláška do soutěže kategorie E -   FO - KK - E - 2020 - přihláška 

Výsledková listina: 

"Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, rok narození, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO - kategorie B, C, D

Termín:  ZRUŠENO   na základě doporučení MŠMT

Uzávěrka přihlášek: 
 
Místo konání soutěže:  DDM a ZpDVPP, Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem
 
Prezence žáků:    8:30 - 9:00 hodin

Zahájení soutěže:  9:00 hodin

Kontaktní osoba:  Tomáš Svoboda - dcm@ddmul.cz, 774 784 840

Přihláška do soutěže kategorie B - 

Přihláška do soutěže kategorie C - 

Přihláška do soutěže kategorie D - 

Výsledková listina: 

"Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, rok narození, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 2019

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO
- kategorie A


Termín:  23. 1. 2019

Uzávěrka přihlášek:  19. 1. 2019
 
Místo konání soutěže:  UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem – učebna 617
 
Prezence žáků:    8:30 - 9:00 hodin

Zahájení soutěže:  9:00 hodin

Kontaktní osoba:  Tomáš Svoboda - dcm@ddmul.cz, 774 784 840
 
Přihláška do soutěže kategorie A - Přihláška FO - KK - A 2019 

Výsledková listina : FO - KK - A - výsledková listina 2019 

"Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, rok narození, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - OKRESNÍ KOLO - kategorie E,F

Termín:  3. 4. 2019

Uzávěrka přihlášek:  27. 3. 2019
 
Místo konání soutěže:  DDM a ZpDVPP, Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem
 
Prezence žáků:    8:00 - 8:30 hodin

Zahájení soutěže:  8:30 hodin

Kontaktní osoba:  Tomáš Svoboda - dcm@ddmul.cz, 774 784 840

Přihláška do soutěže kategorie E, F - FO - OK - E,F - 2019 - PŘIHLÁŠKA VZOR 

Výsledková listina:       FO - OK - E,F - 2019 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA E 
                                        FO - OK - E,F - 2019 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA F 

"Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, rok narození, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."
FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO - kategorie E

Termín:  24. 4. 2019

Uzávěrka přihlášek:  19. 4. 2019 (přihlašování bude spuštěno 5.4.2019)
 
Místo konání soutěže:  DDM a ZpDVPP, Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem
 
Prezence žáků:    8:30 - 9:00 hodin

Zahájení soutěže:  9:00 hodin

Kontaktní osoba:  Tomáš Svoboda - dcm@ddmul.cz, 774 784 840

Přihláška do soutěže kategorie E -   excelence.msmt.cz/soutez/437

Výsledková listina: FO - KK - E - 2019 - výsledková listina 

"Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, rok narození, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO - kategorie B, C, D

Termín:  29. 4. 2019

Uzávěrka přihlášek:  24. 4. 2019
 
Místo konání soutěže:  DDM a ZpDVPP, Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem
 
Prezence žáků:    8:30 - 9:00 hodin

Zahájení soutěže:  9:00 hodin

Kontaktní osoba:  Tomáš Svoboda - dcm@ddmul.cz, 774 784 840

Přihláška do soutěže kategorie B -   excelence.msmt.cz/soutez/438

Přihláška do soutěže kategorie C -   excelence.msmt.cz/soutez/439

Přihláška do soutěže kategorie D -   excelence.msmt.cz/soutez/440

Výsledková listina:  FO - KK - B,C,D - 2019 - výsledková listina B 
                                  FO - KK - B,C,D - 2019 - výsledková listina C 
                                  FO - KK - B,C,D - 2019 - výsledková listina D 

"Údaje v rozsahu "jméno, příjmení, rok narození, škola, umístění" u subjektu údajů "účastník soutěže" je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl.. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)."FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 2018

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA
- KRAJSKÉ KOLO - kategorie A

Termín:  24. 1. 2018

Uzávěrka přihlášek:  19. 1. 2018
 
Místo konání soutěže:  UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem – učebna 345
 
Prezence žáků:    8:30 - 9:00 hodin

Zahájení soutěže:  9:00 hodin

Kontaktnmí osoba:  Tomáš Svoboda - dcm@ddmul.cz, 774 784 840
 

Přihláška do soutěže kategorie A - Přihláška do krajského kola fyzikální olympiády, kat. A 

FO - KK - A - výsledková listina 


FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - OKRESNÍ KOLO - kategorie E,F

Termín:  4. 4. 2018

Uzávěrka přihlášek:  30. 3. 2018
 
Místo konání soutěže:  DDM a ZpDVPP, Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem
 
Prezence žáků:    8:00 - 8:30 hodin

Zahájení soutěže:  8:30 hodin

Kontaktní osoba:  Tomáš Svoboda - dcm@ddmul.cz, 774 784 840

FO - OK - E,F - 2018 - PŘIHLÁŠKA VZOR 

FO - OK - E,F - 2018 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA E 

FO - OK - E,F - 2018 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA F 


FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO - kategorie B, C, D

Termín:  25. 4. 2018

Uzávěrka přihlášek:  20. 4. 2018
 
Místo konání soutěže:  DDM a ZpDVPP, Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem
 
Prezence žáků:    8:30 - 9:00 hodin

Zahájení soutěže:  9:00 hodin

Kontaktní osoba:  Tomáš Svoboda - dcm@ddmul.cz, 774 784 840

Přihláška do soutěže kategorie B -   excelence.msmt.cz/soutez/415

Přihláška do soutěže kategorie C -   excelence.msmt.cz/soutez/416

Přihláška do soutěže kategorie D -   excelence.msmt.cz/soutez/417

FO - KK - B,C,D - 2018 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA B 
FO - KK - B,C,D - 2018 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA C 
FO - KK - B,C,D - 2018 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA D 


FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO - kategorie E

Termín:  27. 4. 2018

Uzávěrka přihlášek:  20. 4. 2018
 
Místo konání soutěže:  DDM a ZpDVPP, Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem
 
Prezence žáků:    8:30 - 9:00 hodin

Zahájení soutěže:  9:00 hodin

Kontaktní osoba:  Tomáš Svoboda - dcm@ddmul.cz, 774 784 840

Přihláška do soutěže kategorie E -   excelence.msmt.cz/soutez/418

FO - KK - E - 2018 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA E 

 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.