Olympiáda v českém jazyce

 Olympiáda v českém jazyce - školní rok 2020/2021
Propozice 47. ročníku soutěže: Propozice 47.ročníku Očj 
Školní kola soutěže probíhají distanční formou v termínu 16.11. - 30.11.2020. Veškeré dokumnety k soutěži jsou ke stažení na datovém úložišti KÚ ÚK (přístupové údaje zaslány KÚ na adresy škol)
Přihláška do okresního kola: Očj - školní kolo,přihl.OK pro UL 

                         termín okresního kola: obě kategorie v pondělí 25. ledna 2021
Výsledková listina - 2020/21 okresní kolo
Výsledková listina Očj II.kat. okr.kolo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Info k OK: SOUTĚŽ PROBĚHNE V UVEDENÉ DNY ON LINE. BLIŽŠÍ INFORMACE OBDRŹÍ PŘIHLÁŠENÍ ÚČASTNÍCI I JEJICH VYUČUJÍCÍC NA EMAILY UVEDENÉ NA PŘIHLÁŠCE DO OKRESNÉHO KOLA DO STŘEDY 20.1.2021.

Informace zaslané přihlášeným účastníkům dne 19.1.2021

Pro účely olympiády budou každému soutěžícímu zřízeny microsoft účty pro přístup k zadání v Teams. Tyto účty budou vytvořeny dnes a obdržíte na svůj email název Vašeho emailu a heslo ( Pokud email neobdržíte, napiště nám ). Po skončení soutěže budou tyto účty smazány. Vyzkoušejte prosím tyto emaily i hesla a přístup do vytvořeného týmu v Teams s názvem : Očj. V případě nějakých technických problémů pište prosím email.
 
Po přihlášení do týmu najdete v konverzaci tyto pokyny:
 
Vítejte v on-line prostředí pro okresní kolo olympiády z českého jazyka. V pondělí 25.1.2021 v 10 hodin naleznete v Teams v záložce Soubory složku s názvem Zadání 1 – jazykový test (ve formátu Pdf- je potřeba mít k dispozici prohlížeč Pdf souborů). Tento soubor bude potřeba stáhnout do svého počítače, nejdříve vyplnit jméno a příjmení a až po té psát správné odpovědi (slovně, větou, písmenky, zatržením). Vyplňování zadání přímo zde není možné, je skutečně potřeba soubor stáhnout. Na vypracování bude k dispozici 60 minut. Během této doby je potřeba vyplněný a podepsaný test nahrát jako soubor, který bude nazván jménem a příjmením soutěžícího (např. Jan Novák.pdf) do složky s názvem Odevzdané 1. Po uplynutí času bude následovat 30min pausa a poté  v 11:30 opět v záložce Soubory naleznete složku s názvem Zadání 2 – sloh (ve formátu Pdf- je potřeba mít také k dispozici prohlížeč Pdf souborů). Tento soubor bude potřeba stáhnout do svého počítače, nejdříve vyplnit jméno a příjmení a až po té psát  dle zadání slohu. Vyplňování zadání přímo zde není možné, je také skutečně potřeba soubor stáhnout. Na vypracování bude k dispozici taktéž 60 minut. Během této doby je potřeba vyplněný a podepsaný test nahrát jako soubor, který bude nazván jménem a příjmením soutěžícího do složky s názvem Odevzdané 2. Po uplynutí celkového času na vypracování budou tým i microsoft účty zrušeny.
 
Účastníci I. kategorie jsou žáci 8. A 9. tříd Základní školy a tomu odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
Účastníci II. Kategorie jsou žáci středních škol.

 
Věnujte pozornost správnému zadání a řádně si přečtěte veškeré pokyny v testu I zadání slohu.
 
V průběhu soutěže není povoleno používat jakékoliv studijní materiály a pro zajištění regulérnosti během vypracovávání zadání je potřeba účastnit se naplánované on-line schůzky a na vyžádání sdílet obsah plochy. Případné dotazy pište zde do konverzace níže nebo na email.
 
Výsledky obdržíte prostřednictvím školy a naleznete je také na webu DDM.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krajské kolo by mělo podle propozic proběhnout 6. a 7. dubna 2021. Způsob konání záleží na aktuální epidemiologické situaci. Bližší informace o konání soutěže budu zaslány přímo postupujícím žákům na emaily uvedené na přihlášce do krajského kola. 

přihláška do krajského kola (pro organizátory okresních kol): Výsledková listina a přihláška Očj I.,II.kat. - krajské kolo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´


Výsledkové listiny předchozích ročníků
Okresní kola
2016/17 Výsledková listina okr. Očj II. 2017 
              Výsledková listina okr.OčjI.2017 

2017/18: Výsledková listina okr.Očj I. 2018.pdf 
               Výsledková listina okr.Očj.II 2018.pdf 

2018/19 :Výsledková listina OČJ I. a II.kat..pdf 

2019/20:Výsledková listina OČJ I..pdf 
              Výsledková listina OČJ II..pdf Krajská kola
2016/17Výsledková listina I.kat. KK Očj 
                  Výsledková listina II.kat. KK Očj 

2017/18    Výsledková listina2017-18.pdf

2018/19: Výsledková listina OČJ -2018-19.pdf  

2019/2020: Na základě rozhodnutí MŠMT ČR čj. 12 – 145/ 2020 – 1  vzhledem k současné mimořádné situaci jsou všechna kola soutěží, tudíž i krajské kolo Očj, pro tento školní rok zrušena bez náhrady.
Děkuji učitelům, porotcům i žákům za účast v předchozích kolech soutěže a  žákům přeji mnoho studijních úspěchů.
Děkuji za pochopení závažnosti uvedených opatření z hlediska současného mimořádného stavu.