Zeměpisná olympiáda

Vyhlášení letošního ročníku 2020/2021: propozice_ZO_20-21.pdf 

Termíny jednotlivých kol jsou:

školní kolo: do konce ledna 2021
                            - pokyny k pořádání šk. kola online: pokyny pro školní kola.pdf 
okresní kola: 17. 2. 2021

krajská kola: 17. 3. 2021

celostátní kolo: 22. – 23. 4. 2021

Důležité informace k letošnímu ročníku ZO 2020/2021:
  1. Letošní ročník Zeměpisné olympiády proběhne distančním způsobem
  2. Okresní i krajské kolo proběhne přes informační systém Masarykovy univerzity (IS MUNI)
  3. Do tohoto systému se budou registrovat jak soutěžící (postupující se školních kol do okresních), kteří si vytvoří vlastní přístupové údaje, tak jejich vyučující, kteří je do okresních kol přihlásí (čímž potvrdí uspořádání školních kol a postupující do okresu)
  4. Školní kola ZO by měla na školách proběhnout do konce ledna 2021 (ve všech kategoriích)
  5. Tato kola jsou stále v kompetenci vyučujících zeměpisu na jednotlivých školách (podrobnější informace k uspořádání školního kola viz web ZO zde: https://zemepisnaolympiada.cz/chci-organizovat.phtml).
  6. Po proběhnutí školních kol každý vyučující vyhlásí vítěze, které tedy zaregistruje do systému IS MUNI
  7. Podrobný návod k systému IS MUNI naleznete v přiloženém PDF v příloze
  8. Za každou školu mohou v každé kategorii postoupit 3 žáci (nehledě na počty postupujících v loňských letech)
  9. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na: jakub.jelen@natur.cuni.cz
  10. Veškeré aktuality budou vždy umisťovány na web soutěže: https://zemepisnaolympiada.cz/aktualni-rocnik.phtml
Pokyny k letošnímu ročníku: pokyny Zeměpisná olympiáda 23. ročník.pdf 

Veškeré informace najdete na webových stránkách: www.zemepisnaolympiada.cz

Kontaktní osoba: Ing. Ingrid Vlčková, mail: vlckova@ddmul.cz, mob: 737 133 793